Lars Nørgaard: Portræt af
Birte Inge Christensen og John Hunov


Birte Inge Christensen og
John Just Abilgaard Hunovs samlinger

Frederiksberg Allé 19 a
DK-1820 Frederiksberg C
Tlf.: + 45 33 21 38 14

E-mail: johnabildgaard@privat.dk